Sponsorcommissie

De sponsorcommissie stelt zich ten doel om sponsoren te vinden die de tennissport een warm hart toedragen en die de club financiële en/of materiële middelen ter beschikking willen stellen. 

De commissie vindt het van belang dat sponsoren persoonlijk een band krijgen met de vereniging. Daarom zijn er momenten in het seizoen gepland waarop sponsoren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer, zoals op clubkampioenschappen, competities en toernooien. Genoeg gelegenheid dus om sporters en collega-ondernemers te ontmoeten. 

Wij zoeken sponsors om ons te ondersteunen in de realisering van onze doelen. Uiteraard blijft daarbij gelden dat: 

  • Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de vereniging; 
  • Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de vereniging niet in gevaar brengen.