Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat door en uit de leden wordt gekozen en dat bestaat uit zeven personen:

Naam Rol E-mail
Rudy Veldhuis Voorzitter [email protected] 
Cato Santma Secretaris [email protected]
Eelke van der Wagen Penningmeester [email protected]
Carin Akse Ledenadministratie [email protected]
Simon Vennema Sportcommisie [email protected]
Sandra van der Werf Jeugdcommissie [email protected]