Reglementen

Reglementen

Naast de statuten en het huishoudelijk reglement zijn in het baanreglement de zaken die te maken hebben met het gebruik van de banen en in het kantinereglement de zaken die te maken hebben met het uitvoeren van de kantinedienst opgenomen.