Lidmaatschap

Lid worden

Aanmelding van het lidmaatschap kan online via dit aanmeldingsformulier. Mocht online aanmelden niet lukken dan kunt u het 'oude' formulier nog gebruiken.

Dat aanmeldingsformulier kan zowel digitaal als geprint, met foto, ingeleverd worden bij onze ledenadministratie Carin Akse, administratie@tvstiens.nl, Canterstins 31, 9051 HK Stiens.

Met de tennislessen beginnen we in 2018 met een geheel nieuwe opzet. Daarover volgt later meer informatie. In ieder geval is het zo dat voor de start van het zomerseizoen de aanmeldingsformulieren voor de tennislessen op de site worden geplaatst. De leden krijgen daarover ook een e-mail.

De contributie is per seizoen (1 april t/m 31 maart):

senioren v.a. 19 jaar € 125,00
senioren 18 jaar € 85,00
junioren 12 t/m 17 jaar € 69,00
asp. junioren t/m 11 jaar € 55,00
studenten € 85,00


Voor senioren is het inschrijfgeld € 10.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap opzeggen kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met in acht neming van een opzegtermijn van vier weken. Dit betekent dat opzegging moet plaatsvinden vóór 1 december. Opzegging moet schriftelijk of via e-mail worden gedaan aan de ledenadministratie: administratie@tvstiens.nl. Carin Akse, Canterstins 31, 9051 HK Stiens.
U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging, deze dient u zorgvuldig te bewaren. Deze ontvangstbevestiging dient als bewijs van uitschrijving. Bij uitblijven van deze ontvangstbevestiging dient u contact op te nemen met de ledenadministratie.

Bent u onverhoopt vergeten uw lidmaatschap op te zeggen, dan is dat van 1 december tot 1 maart nog wel mogelijk, echter de KNLTB lidmaatschapskosten (€ 17,50 incl. administratiekosten) dienen dan wel te worden voldaan. De vereniging heeft deze dan namelijk al afgedragen.

 

 

Sponsoren