Lidmaatschap

Lid worden

Aanmelding van het lidmaatschap kan online via dit aanmeldingsformulier. Mocht online aanmelden niet lukken dan kunt u het 'oude' formulier nog gebruiken.

Dat aanmeldingsformulier kan zowel digitaal als geprint, met foto, ingeleverd worden bij onze ledenadministratie Carin Akse, administratie@tvstiens.nl, Canterstins 31, 9051 HK Stiens.


De contributie is per seizoen (1 april t/m 31 maart):

senioren v.a. 19 jaar € 149,00
senioren 18 jaar € 85,00
junioren 12 t/m 17 jaar € 69,00
asp. junioren t/m 11 jaar € 55,00
studenten € 85,00


Voor senioren is het inschrijfgeld € 10.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap opzeggen kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met in acht neming van een opzegtermijn van vier weken. Dit betekent dat opzegging moet plaatsvinden vóór 1 december. Opzegging moet schriftelijk of via e-mail worden gedaan aan de ledenadministratie: administratie@tvstiens.nl. Carin Akse, Canterstins 31, 9051 HK Stiens.
U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging, deze dient u zorgvuldig te bewaren. Deze ontvangstbevestiging dient als bewijs van uitschrijving. Bij uitblijven van deze ontvangstbevestiging dient u contact op te nemen met de ledenadministratie.

Bent u onverhoopt vergeten uw lidmaatschap op te zeggen, dan is dat van 1 december tot 1 maart nog wel mogelijk, echter de KNLTB lidmaatschapskosten (€ 17,50 incl. administratiekosten) dienen dan wel te worden voldaan. De vereniging heeft deze dan namelijk al afgedragen.

 

 

Sponsoren